Cennik programów

Wszystkie podane ceny są cenami netto dla końcowego użytkownika.

Cena obejmuje sprzedaż licencji na użytkowanie programu, wersję instalacyjną, dokumentację i możliwość korzystania z dowolnej ilości konsultacji telefonicznych lub pomocy zdalnej przez dwa miesiące od daty zakupu.

Warunki licencji na użytkowanie programów

Zwyczajowo pierwsza wizyta instalacyjna i szkoleniowa przy zakupie programu jest bezpłatna lub rozliczana ze znacznym upustem. Dalsze ewentualne prace przy wdrożeniu programów oraz szkolenia w siedzibie użytkownika są płatne według stawki godzinowej, która wynosi 60 zł/godz plus koszty dojazdu 90 gr/km odległości.

Pierwsze licencje dla innych oddziałów klienta (oddalonych geograficznie) lub podmiotów zależnych kosztują 70 % ceny podstawowej. W przypadku zakupu większej ilości licencji zapraszamy do negocjowania cen - udzielamy sporych upustów. Oferujemy również możliwość zakupu otwartych licencji - z nieograniczoną liczbą stanowisk.

W przypadku zawarcia z nami stałej umowy na konserwację oprogramowania i pomoc techniczną, cena następnych licencji (poza pierwszą) ulega obniżeniu o 25%

Oferujemy także użytkowanie programów w modelu usługowym.

System EMAB
program EMABmoduł głównylicencja1880 zł
dodatkowe stanowiska520 zł
ponad 10 stanowisknegocj.
moduł Emailwymiana danych pomiędzy różnymi oddziałami firmy pocztą elektroniczną, e-mailingijednorazowo800 zł
moduł Emkasprogram kasowy z rozszerzoną obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja300 zł
moduł GFKautomatyczne przenoszenie dekretów z EMAB do systemu FK użytkownika (*bezpłatne dla standardowych konfiguracji)jednorazowo250 zł*
moduł Transspedycja - zlecenia transportowe, karty przebiegu, rozliczenia przewoźników i refakturowanie klientom, raporty tonażujednorazowo700 zł
moduł Emtranautomatyzacja funkcji transmisji danych, raportowania, praca "on-line"jednorazowo600 zł
moduł Emstatprogram do analizy i prezentacji danych pochodzących z EMABjednorazowo800 zł
moduł PHPaplikacja internetowa do prezentacji danych EMABjednorazowo760 zł

System HURT
program HURTmoduł głównylicencja980 zł
dodatkowe stanowiska400 zł
ponad 10 stanowisk240 zł
moduł WebShopintegracja ze sklepami internetowymi (wiele sklepów jednocześnie !) na platformach PrestaShop, ClickShop, WooCommerce, Magentojednorazowo580 zł
moduł GFKautomatyczne przenoszenie dekretów z HURT do systemu FK użytkownika (*bezpłatne dla standardowych konfiguracji)jednorazowo250 zł*
moduł Emailwymiana danych pomiędzy różnymi oddziałami firmy oraz automatyczny import/eksport EDI XMLjednorazowo800 zł
moduł Kasaprogram kasowy z rozszerzoną obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja300 zł
moduł Densowykorzystanie przenośnych kolektorów danychjednorazowo400 zł
moduł Psionkomunikacja z przenośnymi terminalami PSIONjednorazowo400 zł

Program ZBYT-P
program zbytmoduł głównylicencja1180 zł
dodatkowe stanowiska480 zł
ponad 6 stanowisk320 zł
moduł GFKautomatyczne przenoszenie dekretów z ZBYT-P do systemu FK użytkownika (*bezpłatne dla standardowych konfiguracji)jednorazowo250 zł*
moduł Detalobsługa sieci sklepów firmowychjednorazowo700 zł
moduł Kasaprogram kasowy z obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja300 zł

Program KASA
wersja KASA-RDprogram naliczania i rozliczania opłat dedykowany dla ogrodów działkowych, ewidencja stanu liczników, operacje gotówkowe / przelewowe / kartami, baza działek, noty odsetkowe, obsługa stanowiska kasowegolicencja500 zł
wersja KASA-GTprogram kasowy z obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja200 zł